Bismillah...Allahumma solli 'ala muhammad wa'ala aali...

Facebook
RSS

0000032: Takwim Hijriah

-
tf faqir
Takwim Hijriah
Takwim atau Kalendar yang dibangsakan kepada Hijrah atau Takwim Islam merupakan takwim yang digunakan di kebanyakan negara umat Islam untuk menentukan hari kebesaran Islam. Ia merupakan sejenis kalendar berdasarkan bulan dan mempunyai kira-kira 354 hari dalam setahun.

Permulaan penggunaan Kalendar Tahun Hijrah / Hijriah adalah hasil dari ilham Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua iaitu Saidina Umar Al-Khatab radhiyallahu 'anhu.

Ada satu riwayat lain yang mengatakan bahawa Gabenor Abu Musa Al-As'ari telah mengirimkan surat kepada Saidina Umar r.a minta beliau menjelaskan tentang tahun bagi tarikh surat / arahan Umar yang telah dihantar kepadanya. Maka dengan ini beliau ( Saidina Umar r.a) mahukan satu kalendar / taqwim Islam yang khas untuk menggantikan tahun rujukan kalendar yang berbagai-bagai yang digunakan oleh bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain pada zaman itu.

Di kalangan bangsa Arab sendiri pun ada berbagai-bagai kalendar yang digunakan seperti Kalendar Tahun Gajah, Kalendar Persia, Kalendar Romawi dan kalendar-kalendar lain yang berasal dari tahun peristiwa-peristiwa besar Jahiliah. Maka Umar telah memilih tahun yang terdapat di dalamnya peristiwa paling agung dalam sejarah Rasulullah s.a.w untuk dijadikan asas permulaan tahun pertama bagi kiraan kalendar / taqwim Islam.

Peristiwa tersebut adalah peristiwa hijrah Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah. Ini adalah kerana dengan hijrah inilah permulaan pertolongan Allah kepada RasulNya dan agama Islam ditegakkan. Hasil dari itu, Kesatuan Arab lebih sistematik, bersatu dan tersusun serta mendapat berbagai-bagai kejayaan besar dan bertambah kuat hasil dari pilihan Umar itu.

Di antara kejayaan besar Islam waktu itu ialah kerajaan Kisra dapat ditumbangkan, Baitulmuqaddis dibebaskan dari Rom dan Masjid Al Aqsa dibangunkan. Setelah Umar membandingkan kalendar tersebut dengan kalendar-kalendar Persia dan Romawi, didapati bahawa kalendar ini ternyata lebih baik. Maka dengan itu Umar mengisytiharkan Kalendar Tahun Hijrah adalah Kalendar / Taqwim Islam yang rasmi.


Pengharaman Mengubah Bilangan Bulan
Pada tahun ke-sembilan Hijrah, Allah berfirman akan pengharaman mengubah pengharaman bulan seperti tertera dalam al-Quran dalam Surah At-Taubah 
9, ayat 36:


A036

Terjemahannya:
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

The number of months in the sight of Allah is twelve (in a year)- so ordained by Him the day He created the heavens and the earth; of them four are sacred: that is the straight usage. So wrong not yourselves therein, and fight the Pagans all together as they fight you all together. But know that Allah is with those who restrain themselves. 


Al-Quran dalam Surah At-Taubah 9, ayat 37:

A037


Terjemahannya:
Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain) adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan (bulan-bulan yang empat) yang telah diharamkan Allah (berperang di dalamnya); dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah (oleh Syaitan) untuk dipandang baik oleh mereka. Dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 

Verily the transposing (of a prohibited month) is an addition to Unbelief: the Unbelievers are led to wrong thereby: for they make it lawful one year, and forbidden another year, in order to adjust the number of months forbidden by Allah and make such forbidden ones lawful. The evil of their course seems pleasing to them. But Allah guideth not those who reject Faith. 


Pengharaman ini turut diulang baginda Nabi Muhammad s.a.w. dalam khutbah terakhir baginda di Arafah iaitu ketika berlangsungnya Haji Wada’ pada 9 Zulhijjah 10H di Makkah (perenggan ini sering dibuang daripada khutbah oleh penyunting moden kerana dianggap tidak penting):


Wahai manusia! Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan dari satu bulan ke satu bulan yang lain) adalah menambahkan kekufuran yang menyebabkan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada satu tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangannya. Mereka merendahkan-rendahkan apa yang diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itulah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t. dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah s.w.t. Sesungguhnya masa telah beredar seperti keadaan hari, kejadian langit dan bumi, setahun adalah dua belas bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah s.w.t. adalah sebanyak dua belas bulan. Dari bulan-bulan tersebut ada empat bulan haram, tiga daripadanya berturut-turut iaitu: Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram, seterusnya bulan Rejab yang berada di antara bulan Jamadilakhir dan Syaaban.

Terdapat tiga bulan suci (atau bulan haram) berturut-turut yang dinyatakan oleh baginda iaitu Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram lantas mengelakkan pertambahan sebarang bulan sebelum Muharram. Bulan suci yang tunggal lain ialah Rejab. Bulan-bulan ini dianggap suci dalam kalendar Islam baru dan juga kalendar ketika zaman jahiliyah Makkah yang dari itu ia diterbitkan dengan membuang bulan-bulan yang tidak perlu atau ditambah-tambah pada penghujung 10 H. Turutan bulan yang ditambah-tambah, sebelum dibuang, tidaklah diketahui.Nama Bulan-Bulan Islam
Berikut adalah nama bulan Islam dan asal-usulnya ( yang kebanyakannya muncul sebelum Islam lagi ). Kebanyakan nama tersebut timbul sempena cuaca ketika suatu peristiwa besar berlaku ataupun sempena peristiwa besar tersebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana semuanya adalah nama bulan dan bulan berubah 11 hari lebih awal setiap tahun, maka, musim atau peristiwa asal tidak begitu mempengaruhi nama sesetengahnya kini.
01. Muharam al-Haram ( dipendekkan kepada Muharram – محرّم )
     Bulan ini mengambil perkataan " Haram " yang bermaksud terlarang. Ini 
     disebabkan budaya atau tradisi Arab mengharamkan sebarang peperangan pada 
     bulan ini. Selepas munculnya Islam, Allah meneruskan budaya ini lantas menjadi 
     satu antara empat bulan haram dalam Islam.


02. Safar ( ﺻﻔﺮ )
     Perkataan in bermaksud tiupan angin. Ketika nama tersebut mula diguna 
     pakai, kemungkinan yang ketika itu adalah waktu yang berangin. Safar juga 
     menunjukkan yang masyarakat Arab (badwi) meninggalkan rumah mereka.


03. Rabiulawal ( ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ )
     Bulan pertama musim bunga iaitu masa ketika bulan tersebut dinamakan.


04. Rabiulakhir ( ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ/'ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )
     Bulan kedua musim bunga.


05. Jamadilawal ( ﺟﻤاﺪ ﺍﻷﻭﻝ )
      Bulan pertama musim panas. " Jumada " bermaksud kering.


06. Jamadilakhir ( ﺟﻤاﺪ ﺍﻷﺧﻴﺭ/ﺟﻤاﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )
      Bulan kedua musim panas. Jamada, juga bulan yang lain juga lebih sejuk, 
      yang membawa maksud telaga menyejuk adalah suatu yang biasa ketika itu.


07. Rejab ( ﺭﺟﺐ )
     Satu lagi bulan suci yang mengharamkan perlawanan atau peperangan dan salah 
     satu bulan yang dihormati. Ia juga dikenali sebagai Rajab al Fard. 
     Fard bermaksud keseorangan; kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan 
     berturutan berbanding Rejab di tengah-tengah.


08. Syaaban ( ﺷﻌﺒاﻦ )
     Bulan ini terbit dari perkataan " syu'ba ", bermaksud berpecah / menyimpang. 
     Masyarakat Arab dahulu sering keluar dan berpecah untuk mencari air.


09. Ramadan ( ﺭﻣﻀاﻦ )
     Diambil daripada perkataan " ramda ", yang bermaksud batu panas. 
     Ini menceritakan ketika nama tersebut diberikan, keadaan amat panas ketika itu.


10. Syawal ( ﺷﻮﺍﻝ )
     Diambil daripada perkataan yang membawa maksud, apabila unta betina bunting. 
     Ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina bunting pada ketika itu.


11. ZulQaedah ( ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪة )
     Diambil daripada perkataan " qa'ada " bermaksud untuk duduk. Inilah bulan suci 
     ketiga yang mengharamkan sebarang pertempuran. Kebanyakan orang juga 
     mula menghentikan aktiviti perniagaan mereka untuk duduk dan bersedia untuk 
     menunaikan Haji.


12. Zulhijjah ( ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠة )
      Ini adalah bulan suci terakhir dalam setahun dan dilarang melakukan 
      sebarang pertempuran kerana pada bulan ini, haji dilaksanakan. 
      Perkataan tersebut juga mengambil perkataan " haji " sebagai rujukan nama bagi 
      bulan haji ini.


Wallahhu 'alam bissowab.


Leave a Reply

07sept2011. Dikuasakan oleh Blogger.

Rakan Taulan: