Bismillah...Allahumma solli 'ala muhammad wa'ala aali...

Facebook
RSS

0000010: Islamkah Syi'ah???....

-
tf faqir

                
Sabda Rasulullah s.a.w: 
''Wahai Ali, akan ada dalam umatku kaum yang mendakwa mencintai Ahli Bait mereka disebut al-Rafidah, Bunuhlah mereka kerana mereka itu musyrik!''(H.R Muslim)


  Apakah syi'ah?
Pada bahasa Arabnya ( kata ' Syi'ah ' berasal dari bahasa Arab ) ialah:
Pengikut, pendukung dan pecinta, kelompok.


Syi'ah adalah aliran penyimpangan dalam Islam dan Syi'ah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam.
Maksud dengan aliran penyimpangan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW atau dalam bahasa agama disebut Ahlil Bid’ah. Dengan kata lain Syi'ah bukan Islam, ia terkeluar dari islam yang sebenar.


Berapa banyakkah aliran Syi'ah?
Aliran-aliran Syi'ah itu bermacam-macam:
Aliran Syi'ah Zaidiyah.
Aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariah.
Aliran Syi'ah Ismailiyah dan lain-lain lagi.


Sekarang ini, apabila kita menyebut kata ' Syi'ah ', maka yang dimaksud adalah aliran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariah yang sedang berkembang di negara kita. Berpusat di Iran atau yang sering disebut dengan Syi'ah Khomeiniyah.
Syi'ah inilah yang sekarang ini, menjadi penyebab adanya keresahan dan permusuhan serta perpecahan di dalam masyarakat kita dan amnya dunia ini, sehingga mengganggu dan merosak persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Tokoh-tokoh Syi'ah inilah yang sekarang sedang giat menyesatkan umat Islam dari ajaran Islam yang sebenar.Apa yang dimaksudkan dengan aliran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah?
Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah adalah salah satu aliran Syi'ah dari sekian banyak aliran-aliran Syi'ah yang mana satu sama lain, berebut menamakan aliran Syi'ahnya sebagai mazhab Ahlul Bait. Dan penganutnya mendakwa hanya dirinya atau golongannya sahaja yang mengikuti dan mencintai Ahlul Bait. Aliran Syi'ah inilah yang dianuti atau diikuti oleh majoriti (60%) rakyat Iran. Begitu pula sebagai aliran Syi'ah yang diikuti oleh orang-orang di Malaysia yang cenderong kepada Khomeini dan Syi'ahnya.


Apabila dibandingkan dengan aliran-aliran Syi'ah yang lain, maka aliran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah ini merupakan aliran Syi'ah yang paling Sesat(Ghulah) dan paling berbahaya kepada agama, bangsa dan negara pada saat ini.


Dengan menggunakan strategi yang licik yang mereka namakan Taqiyah (Berdusta) yang dapat menghalalkan segala cara bagi mengembangkan aliran ini.
Akibatnya ramai orang-orang yang ber'aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tertipu, terperangkap dan termakan oleh propaganda mereka, sehingga keluar dari agama asalnya(Islam) dan masuk Syi'ah ( wa'iyazubillahhiminzalik).


Berdasarkan Assobiyyah atau kefanatikan(extream) yang mendalam, maka aliran ini cepat menjalar dan berkembang, terutama dikalangan 'awam 'Alawiyyin (keturunan nabi Muhammad SAW) dan Muhibbin (pecinta nabi Muhammad SAW). Bagaikan penyakit barah yang ganas sedang berkembang di dalam tubuh yang sehat, yang ratusan tahun dikenali ber'aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.


Sebenarnya bagi orang-orang yang berpendidikan agama, wabak ini tidak sampai menggoyahkan iman mereka, malangnya bagi orang-orang yang kurang pengetahuan Islamnya, mudah sekali terjangkit penyakit ini.


Dalam situasi yang agak kritikal ini, bangkitlah orang-orang yang merasa terpanggil untuk melawan dan memerangi aliran tersebut. Berbagai cara telah mereka tempuh, ada yang melalui jalan berceramah, ada yang dengan menulis, bahkan ada yang dengan jalan berseminar dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat dan dari kerajaan.


Berbeza dengan 'aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang penuh dengan saling hormat menghormati dan penuh dengan kaseh sayang serta penuh dengan kemaafan kerana berdasarkan Al Ahlaqul Karimah dan Al Afwa Indal Magfiroh (pemberian maaf di saat ia dapat membalas) serta Husnuzhon (baik sangka), maka ajaran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah ini penuh dengan caci maki dan penuh dengan fitnah-fitnah serta penuh dengan laknat-melaknat kerana dilandasi dengan Suud-hul-zhon (buruk sangka) dan dendam kesumat serta kefanatikan yang amat sangat.


Dapat kita lihat bagaimana mereka tanpa sopan-santun, berani dan terang-terangan memaki-hamun para sahabat, memfitnah isteri-isteri Rasulullah SAW, khususnya Siti Aisyah r.h, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak luput dari tuduhan mereka.


Ajaran-ajaran Syi'ah yang meresahkan dan membangkitkan kemarahan umat Islam ini, membuatkan para ulama di seluruh dunia sepakat untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Ratusan judul kitab diterbitkan, berjuta kitab dicetak dengan maksud agar masyarakat mengetahui kesesatan Syi'ah dan supaya berwaspada terhadap gerakan Syi'ah. Dalam menulis kitab-kitab tersebut para ulama kita itu mengambil sumber dan sandaran dari kitab-kitab Syi'ah (kitab-kitab rujukan Syi'ah), sehingga sukar sekali bagi orang-orang Syi'ah untuk menyanggahnya. 


Dengan banyaknya edaran kitab-kitab yang memuat dan memaparkan kesesatan ajaran Syi'ah, maka banyak orang-orang yang dahulunya terpengaruh kepada Syi'ah, menjadi sedar, insaf dan kembali kepada 'aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kembali. Keadaan ini tentu tidak lepas hidayah dan inayah serta taufiq dari Allah SWT jua melainkan orang-orang yang memang bernasib buruk, iaitu orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang celaka(tidak bertuah). 


Semuga kita dan keluarga kita digolongkan sebagai orang-orang yang Sha'adah atau orang-orang yang bertuah yang diselamatkan oleh Allah SWT dari aliran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah yang sesat dan menyesatkan itu.


                                                       Ancaman Syi'ah:
                                        Saksikan video di bawah ini tentang;

                                      * Syi'ah Tiada Kaitan Dengan Ahlul Bait.
                                * Istilah Yang Tepat Untuk Syi'ah Ialah 'Rafidhah'.
                                 * Penghapusan Etnik Sunnah di Iran Oleh Syi'ah.
                                                  * Mitos Imam-Imam Syi'ah.
                                Fatwa Ayatollah Khomeini Yang Perlu Diketahui.


                                                                  Oleh:
                                               SS Datuk Wan Zahidi Wan Teh 
                                   ( Mufti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur) 
                                   Di seminar Madinah International University. 
                                                            ( 1 'AQIDAH ).                                          

                Imam Al-Mahdi al-Muntazar dan Asas Aqidah Agama Syiah Imam 12: 
                                                  Oleh:  Dr Sulaiman Nordin.


                    SYI'AH TIADA HUBUNGAN DENGAN AHLUL BAIT:
Umpan yang paling berkesan Syi'ah adalah mereka mendakwa pengikut Ahlul Bait.
Melihat kepada pegangan serta amalan mereka yang bertentangan dengan 
AlQur-an, AlSunnah, Khulafa' Ar-Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait, adalah 
jelas golongan Syi'ah ini pada hakikatnya tidak ada hubungan dengan Ahlul 
Bait. Terdapat riwayat-riwayat yang banyak di kalangan Ahlul Bait sendiri yang 
mengutuk tindakan mereka menyebarkan ajaran bida'ah, sesat dan kufur atas 
nama Ahlul Bait. 


Salah seorang daripada Ahlul Bait, iaitu Ali bin Al-Husain Zainal 
Abidin (cucu Saidina Ali KW yang didakwa oleh Syi'ah sebagai imam ke-empat 
mereka), ketika menyifatkan hubungan Syi'ah dengan Ahlul Bait:


'' Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang 
mereka kata tentangnya; Uzair bukan daripada mereka dan mereka bukan 
daripada Uzair. Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa a.s hingga mereka kata 
padanya apa yang mereka kata ; Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan 
daripada Isa.  Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian. Segolongan daripada 
pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata kepada kami apa 
yang  di kata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa; mereka bukan 
daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka. ''


Imam Jaafar As-Sadiq berkata kepada salah seorang yang mendakwa sebagai 
pengikutnya:


'' Wahai Jabir, sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang 
mendakwa mengasihi kami di Iraq, mencerca Abu Bakar dan Umar r.a mereka 
mendakwa aku yang menyuruhnya. Sampaikan kepada mereka bahawa aku 
dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. Demi Allah, 
sekiranya aku mempunya kuasa, pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan 
darah mereka. ''


Berkata Saidina Ali r.a:


'' Akan binasa padaku yang kasihkan aku secara melampau, dia mendewadewakan aku dengan apa yang tidak ada padaku; dan juga orang yang benci 
padaku, sehingga kebencian itu mendorongnya menuduh aku dengan perkaraperkara yang tidak ada padaku. ''


Ad-Daruqutni meriwayatkan daripada Ali r.a daripada Rasulullah s.a.w: 
'' Akan datang selepasku satu kaum, bagi mereka gelaran yang dipanggil ArRafidhah. Kata Saidina Ali, Ya Rasulullah! apakah alamat pada mereka. Jawab 
Rasulullah: Mereka memuji kamu dengan apa yang tidak ada pada kamu dan 
mereka mencerca golongan Salaf (seperti sahabat Rasulullah s.a.w). ''


Sesunggunhya Syi'ah adalah golongan kafir yang munafik, mereka bersedia 
untuk memerangi Islam walaupun berganding bahu bersama musuh ALLah...
Sejarah telah membuktikan Nasharudin At-thusi seorang syi'ah berkerja 
sama dengan Holako Khan pemimpin Tartar untuk membunuh umat Islam 
di Iraq dan sekarang berjuang pula bersama-sama Amerika untuk membunuh 
umat Islam di Iraq. Syi'ah membantu Amerika dalam memerangi Taliban 
di Afghanistan. Laungan Syi'ah seperti Death To America yang biasa kita 
dengar adalah sebaliknya iaitu laugan Death to Islam!.....
Sedarlah wahai Ahlussunnah Waljama'ah!                                            Sila tonton video di bawah ini: 
                                  Hakikat Sebenar Syi'ah Yang Anda Tidak Tahu!
                                                Oleh Dr Sulaiman Nordin


           Pesanan: Sila klik di sebelah kanan bawah video di atas ini untuk paparan penuh.
Ramai yang menyangka bahawa perbezaan antara Ahlussunnah Waljama'ah dengan Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Ja’fariyah) dianggap sekadar masalah khilafiyah Furu’iyah sahaja seperti perbezaan antara Mazhab shafie dengan Mazhab Maliki.


Disebabkan dangkalnya pengetahuan mengenai 'aqidah Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Ja’fariyah). Sedangkan kebanyakannya, hanya bersumber dari tokoh-tokoh Syi'ah yang sering berkata bahawa perbezaan Sunni dengan Syi'ah seperti perbezaan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafie.


Padahal perbezaan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafie, hanya dalam masalah Furu’iyah sahaja sedangkan perbezaan antara Ahlussunnah Waljama'ah dengan Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Ja’fariyah), iaitu perbezaan-perbezaannya sama ada dalam Furu’(cabang), juga dalam 'Aqidah.


Rukun Iman Syi'ah berbeza dengan rukun Iman kita(Ahlussunnah Waljama'ah), rukun Islamnya juga berbeza, begitu pula kitab-kitab hadistnya juga berbeza, bahkan sesuai pengakuan sebahagian besar ulama-ulama Syi'ah, bahawa AlQur'an mereka juga berbeza dengan AlQur'an kita (Ahlussunnah Waljama'ah).


Apabila ada dari ulama mereka yang berdusta/berpura-pura (taqiyah) mengatakan bahwa AlQur'annya sama, maka dalam mentafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeza dan berlainan sama sekali. Tepatlah apabila ulama-ulama Ahlussunnah Waljama'ah mengatakan: 
Bahawa sesungguhnya Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Ja’fariyah) adalah satu agama tersendiri.


Apakah perbezaan yang amat ketara antara Ahlussunnah Waljama'ah 
dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah?


A. Tentang Rukun Iman.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah ada Enam(6) perkara:
    1). Percaya kepada Allah SWT.
    2). Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.   
    3). Percaya kepada Malaikat-Malaikat.
    4). Percaya kepada Kitab-Kitab.
    5). Percaya kepada Hari Qiamat.
    6). Percaya kepada Qada dan Qadar. 
    Di sisi Syi'ah ada Lima(5) perkara:
    1). At-Tauhid.
    2). An-Nubuwwah.
    3). Al-Imamah.
    4). Al-Adlu.
    5). Al-Ma’ad.B. Tentang Dua Kalimah Syahaadah. 
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah adalah:
    Dua Kalimat Syahaadah juga.
    Di sisi Syi'ah adalah: 
    Tiga kalimah Syahaadah, disamping Asyhadu an Laailaha illallah 
    Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah , dan ditambah dengan 
    menyebut dua belas imam-imam mereka.C. Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:        
    Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. 
    Adapun jumlah imam-imam Ahlussunnah tidak terhad. 
    Selalu timbul imam-imam, sehingga hari qiamat. Sesiapa menghadkan 
    imam-imam hanya dua belas(12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.
    Di sisi Syi'ah:                     
    Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. 
    Sesiapa yang tidak beriman kepada dua belas(12) imam-imam mereka 
    (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syi'ah dianggap kafir 
    dan akan masuk neraka.D. Tentang Khulafa' AlRasyidin.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    1). Saiyyidina Abu Bakar ra.
    2). Saiyyidina Umar ra.
    3). Saiyyidina Utsman ra.
    4). Saiyyidina Ali KW.
    Di sisi Syi'ah:
    Khalifah Saiyyidina Abu Bakar ra, Khalifah Saiyyidina Umar ra, 
    Khalifah Saiyyidina Utsman ra, tidak diakui oleh Syi'ah kerana dianggap 
    telah merampas kekhalifahan Saiyyidina Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali 
    sendiri membai'at dan mengakui kekhalifahan ketiga-tiga mereka itu). E. Tentang Rukun Islam.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah ada Lima(5) perkara:
    1). Mengucap dua kalimah syahadah.
    2). Menunaikan solat fardu lima waktu sehari semalam.
    3). Berpuasa pada bulan Ramadan.
    4). Membayar zakat(Zakat fitrah & Zakat harta).
    5). Menunaikan haji ke Baitullah di Mekah bagi mereka yang mampu.
    Di sisi Syi'ah ada Lima(5) perkara tetapi berbeza dengan Ahlussunnah Waljama'ah:
    1). As-Sholah.
    2). As-Shoum.
    3). Az-Zakah.
    4). Al-Haj.
    5). Al wilayah.


F. Tentang Khalifah(Imam).         
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Khalifah(Imam) adalah manusia biasa yang tidak Ma’sum.
    Bererti mereka berbuat salah/ dosa kerana yang bersifat Ma’sum
    hanya dimiliki oleh para Nabi.
    Di sisi Syi'ah:
    Para imam yang jumlahnya dua belas(12) tersebut mempunyai sifat Ma'sum, 
    seperti para Nabi.G. Tentang Para Sahabat. 
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:        
    Dilarang mencaci-maki para sahabat.
    Di sisi Syi'ah:                    
    Mencaci-maki para sahabat tidak apa-apa bahkan Syi'ah berkeyakinan, 
    bahawa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi 
    murtad dan tinggal beberapa orang sahaja. Alasannya kerana para sahabat 
    membai'at Sayyidina Abu Bakar ra sebagai Khalifah.H. Tentang Siti 'Aisyah r.h isteri Rasulullah SAW.       
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Siti 'Aisyah r.h isteri Rasulullah SAW sangat dihormati dan dicintai. 
    Beliau adalah Ummul Mu’minin.
    Di sisi Syi'ah:   
    Siti Aisyah r.h dicaci-maki, dimaki-hamun, difitnah, bahkan dikafirkan.I. Tentang Kitab-Kitab Hadits.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlussunnah Waljama'ah 
    adalah Kutubussittah(kitab-kitab ini ada dimana-mana dan dibaca 
    oleh kaum Muslimin sedunia):
    1). Bukhari.
    2). Muslim.
    3). Abu Daud.
    4). Turmudzi.
    5). Ibnu Majah.
    6). An Nasa’i.
    Di sisi Syi'ah:                    
    Kitab-kitab Syi'ah ada empat Judul (Kitab-kitab ini tidak beredar, 
    sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syi'ah):
    1). Al Kaafi.
    2). Al Istibsor.
    3). Man Laa Yah Dhuruhu Al Faqih.
    4). Att Tahdziib.
  

J. Tentang Alqur-an.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Alqur-an yang asal sepertimana yang difahami rasulullah SAW.
    Di sisi Syi'ah:                    
    Alqur-an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syi'ah tidak asli lagi. 
    Sudah diubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).
K. Tentang Syurga dan Neraka.         
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan RasulNya.
    Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya.
    Di sisi Syi'ah:  
    Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali KW, 
    walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah SAW.
    Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, 
    walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah SWT.


L. Tentang 'Aqidah Raj’ah (Raj’ah adalah di akhir zaman sebelum qiamat, 
    manusia akan hidup kembali, di mana saat itu Ahlul Bait akan membalas dendam 
    kepada musuh-musuhnya).
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah Waljama'ah. 
    Di sisi Syi'ah
    Raj’ah adalah salah satu 'aqidah Syi'ah, diceritakan: bahawa nanti di akhir 
    zaman nanti, Imam Al-Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. 
    Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangkitkan Rasulullah SWT, 
    Imam Ali KW, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain.
    Setelah mereka semuanya bai'at kepadanya, selepas itu dia membangunkan 
    Abu Bakar r.a, Umar r.a, Aisyah r.h. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa 
    dan disalib hingga mati, diulang-ulang lagi ribuan kali. Sebagai balasan atas 
    perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.


    * Nota:
      Orang Syi'ah mempunyai Imam Al-Mahdi sendiri. Berlainan dengan Imam Al-Mahdi 
      Ahlussunnah ialah yang akan membawa keadilan dan kedamaian.


M. Tentang Mut’ah (kawin kontrak).
     Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
     Sama dengan perbuatan zina dan hukumnya Haram.
     Di sisi Syi'ah: 
     Mut’ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. 
     Halalnya Mut'ah ini diamalkan oleh golongan Syi'ah untuk mempengaruhi 
     para pemuda agar menyertai Syi'ah. Padahal pengharaman Mut’ah juga 
     berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib KW.


N. Tentang Khomar/ arak.  
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Khomar/ arak, tidak suci. Hukumnya Haram
    Di sisi Syi'ah
    Khomar/ arak, adalah suci.


O. Tentang Air yang telah dipakai untuk wuduk (musta'mal). 
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Tidak suci.
    Di sisi Syi'ah:
    Dianggap suci dan mensucikan.
   


P. Tentang waktu solat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Hukumnya Sunat yang Sunnah.
    Di sisi Syi'ah:
    Membatalkan solat.


Q. Tentang Mengucapkan ' Amin ' di akhir surat Al-Fatihah dalam solat.
     Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
     Adalah sunnah.
     Di sisi Syi'ah:
     Dianggap tidak sah / batal solatnya(membatalkan solat).
     (Bermakna solat muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah karena 
      mengucapkan ' Amin ' dalam solatnya).


R. Tentang Solat Jama’. 
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Diharuskan bagi orang yang musafir.
    Di sisi Syi'ah:
    Solat jama’ diperbolehkan walaupun tanpa alasan apa-apa pun jua.


S. Tentang Solat Dhuha. 
    Di sisi Ahlussunnah Waljama'ah:
    Disunnahkan manakala hukumnya Sunat dilakukan.
    Di sisi Syi'ah:
    Solat Dhuha tidak dibenarkan.
    (padahal semua Auliya’ dan solihin melakukan shalat Dhuha).


Syi'ah ni jijik dan jahat, satu firqah yang memusuhi islam, apa yag dikatakannya semuanya palsu belaka.
Shi'ah bukan mazhab di dalam islam tetapi adalah Agama Lain daripada Agama Islam yakni Shi'ah mahu mengambil alih Agama Islam supaya diganti dengan Agama Syi'ah.
Tidak ada iman kalau tak bertaqiyah ( berdusta / berpura-pura) sedangkan 9 per 10 dari Agam Syi'ah adalah bertaqiyah kata Shi'ah ( sila rujuk kitab-kitab Syi'ah)
Menghalalkan muta'ah yakni mereka mendakwa amalan yang afdhal. 
Muta'ah tanpa wali, saksi dan 'akad.


Shi'ah tiada kena mengena dengan Agama Islam melainkan Shi'ah mahu merobohkan Agama Islam atas nama islam. Sebenarnya di sebalik kutukan dan makian mereka terhadap sahabat adalah untuk menyampaikan mesej jahatnya, '' dakwah rasulullah SAW adalah gagal, TIDAK BERJAYA dalam dakwahnya. ''


Cuma 3 orang sahabat sahaja yang di'iktiraf Shi'ah:
Abu Dzar, Mirdad dan Salman alfarisi. 


Mafhum di dalam kitab Syi'ah, ianya memberi mesej bahawa:
Allah SWT jua tidak berjaya, kenapa Dia memilih Muhammad SAW yang gagal, 
kenapa tak tak pilih Ali KW. Ianya memberi makna Allah tidak Bijaksana.


Matlamat Shi'ah mahu memburuk-burukkan Agama Islam.
Boleh ke dipercayai segala sahabat yang murtad dan munafiq.


Ahli sunnah waljamaa'ah membawa tauhid sedangkan syia'ah membawa syirik:
Ahli sunnah waljamaa'ah minta berlindunglah pada Allah SWT sahaja sedangkan
Shi'ah kata, yang punya sifat-sifat ketuhanan bukan Allah SWT sahaja.


Agama Shi'ah mahu mengelirukan ummat islam sejagat.
Telah muncul di zaman saiyyidina Usman Affan r.a oleh seorang yahudi abdullah bin saba'.
Abdullah ibn Saba' mula-mula mengasaskan Agama Syi'ah, ia adalah seorang yahudi berpura-pura islam.
Sayyidina Ali kw pernah mengarahkan supaya dibunuh dan membakar abdullah bin saba'.
Porak-peranda Shi'ah telah membawa kepada perang Jamal.

_________________________________________________________________________________


Dakyah Agama Shi'ah Mengatur Langkah:
Perkara pertama: 
Shi'ah akan lakukan di dalam dakwah mereka adalah mengajak kita untuk
mencintai '' ahlul bait '' ( ahli keluarga rasulullah saw) ia umpama memasang perangkap untuk tikus dengan meletakkan umpan keju untuk memikatnya.


Perkara kedua:
Shi'ah akan menceritakan kisah-kisah dusta bagaimana ahlul bait ditindas hanya untuk
menyentuh emosi dan membuatkan kita menangis.


Perkara ketiga:
Shi'ah akan membuatkan kita meragui pegangan kita selama ini.


Perkara keempat:
Shi'ah akan menyuntik perasaan dendam dan secara tak langsung mereka
melatih kita untuk berbunuhan dan menyebabkan pertumpahan darah.


Sekarang saya ingin menunjukkan kecantikan ahli sunnah waljama'ah
dan lihatlah apa yang kaum muslimin nampak dalam keindahannya.
Dalam Ahli Sunnah Waljama'ah, para sahabat ra dan baginda nabi saw bersahabat tetapi 
bagi Shi'ah mereka adalah musuh nabi saw. Menurut alqur-an, Allah swt telah menyatukan 
hati para sahabat dan ahli bait, namun bagi Syi'ah, mereka membenci sesama sendiri. 
Menurut ahli sunnah mereka saling membantu di antara satu sama lain.
Namun menurut Syi'ah, mereka menentang di antara sama lain. 
Maka itulah kecantikkan Ahli Sunnah Waljama'ah. Kita sebagai Ahli Sunnah Waljama'ah
melihat islam telah lengkap dan sempurna apabila Allah swt berfirman di dalam alqur-an:


'' Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.'' (Surah Al-Maaidah 5, ayat 3 )


Namun menurut syi'ah islam belum sempurna, dan yang menyempurnakannya adalah 12 imam
( selepas kewafatan baginda rasulullah saw). Di manakah ia dinyatakan di dalam alqur-an?                   Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 01:
                            
  
                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 02:


 
               Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 03:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 04:

                 Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 05:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 06:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 07:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 08:

              Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 09:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 10:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 11:

                 Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 12:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 13:

                 Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 14:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 15:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 16: 

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 17:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 18:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 19:

                Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 20:

         Ustaz Maulana Asri-Membongkar kesesatan syiah part 21(TERAKHIR):

FAKTA PERTAMA:  
KESESATAN SYI'AH APA YANG TERCATAT DI DALAM KITAB-KITA MEREKA(SYI'AH)
Syi’ah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai Ahlul Bait
(keluarga Rasulullah sollallahu ‘alaihi wa sallam).

Ahlul bait adalah: keluarga Ali, ‘Aqil, Ja’far dan Abbas. Tidak diragukan lagi
(menurut Ahlus Sunnah WaJama'ah) bahwa isteri-isteri nabi sollallahu ‘alaihi wa sallam termasuk ahlul bait karena Allah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam 

surah Al-Ahzaab 33, ayat 32:

                         A032   

Terjemahannya:
Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan). 

O Consorts of the Prophet! Ye are not like any of the (other) women: if ye do fear ((Allah)), be not too complacent of speech, lest one in whose heart is a disease should be moved with desire: but speak ye a speech (that is) just.

Di dalam surah Al-Ahzaab 33, ayat 33:

A033

Terjemahannya:
Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan ta'atlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai " AhlulBait " dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji).
 
And stay quietly in your houses, and make not a dazzling display, like that of the former Times of Ignorance; and establish regular Prayer, and give regular Charity; and obey Allah and His Messenger. And Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure and spotless.


Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa isteri-isteri Nabi sollallahu ‘alaihi wa sallam termasuk ahlul bait (keluarga) nya.
Ahlus Sunnah WaJama'ah) mencintai dan mengasihi ahlul bait, mencintai dan mengasihi 
para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi mereka (Ahlus Sunnah WaJama'ah) juga meyakini bahwa tidak ada yang ma’sum melainkan hanya Rasulullah SAW. Di antara keyakinan mereka juga: 
Wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi SAW, tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali hanya Allah SWT Dan tidak seorang pun dari para manusia yang telah mati bangkit kembali sebelum hari kiamat. Jadi, Ahlus Sunnah WaJama'ah menjunjung tinggi keutamaan ahlul bait dan selalu mendoakan mereka, agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT, tidak lupa juga kita berlepas diri dari musuh-musuh mereka.

Di pihak lain, orang-orang Rafidhah (adalah salah satu panggilan kelompok Syi’ah). Panggilan ini disebutkan oleh ulama kontemporer mereka (syi'ah) Al Majlisy dalam kitabnya Bihar al-Anwar hal 68, 96 dan 97. Kata-kata Rafidhah berasal dari fi’il rafadha yang
berarti menolak. Adapun asal usul mengapa mereka digelar Rafidhah, ada berbagai
versi. Antara lain:

    Karena mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar.


    Versi lain mengatakan karena mereka menolak agama Islam.
( Maqalat al-Islamiyin, karya Abu al-Hasan al-Asy’ary jilid I, hal 89 ).

Selain berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan imam-imam mereka dengan mengatakan bahawasanya mereka itu ma’sum dan lebih utama dari para nabi dan para rasul, mereka juga memakai sifat-sifat tuhan di dalam diri para imam, hingga mengeluarkan mereka dari batas-batas kemakhlukan! Tidak diragukan lagi bahawa ini merupakan sikap ghuluw (berlebih-lebihan) yang paling  besar, paling jelek, paling rosak dan paling kufur.

Di antara sikap ekstrem mereka, dakwa mereka ( shi'a) bahawa para imam mengetahui hal-hal yang ghaib. Mereka mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, tidak terkecuali. Mereka mengetahui apa-apa yang ada dalam hati, apa-apa yang ada dalam tulang belakang kaum pria dan apa-apa yang ada dalam rahim kaum wanita. Mereka juga mengetahui apa yang telah lalu dan yang akan datang hingga hari kiamat.

Al Kulainy ( ulama shi'ah) dalam kitabnya al-Kaafi yang mana ini merupakan kitab yang paling sohih menurut Rafidhah, dia telah mengkhususkan di dalamnya bab-bab yang menguatkan sikap ekstrem tersebut. Contohnya: 

Pada jilid I, hal 261, dia berkata, '' Bab bahawasanya para imam mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, serta bahawasanya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. '' Dia juga telah meriwayatkan dalam halaman yang sama dari sebahagian sahabat-sahabatnya bahawa mereka mendengar Abu Abdillah a.s ( yang dia maksud adalah Ja’far ash-Shadiq ) berkata, '' Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, aku mengetahui apa-apa yang ada di dalam surya dan aku mengetahui apa yang telah lalu serta yang akan datang. ''

Dia juga berkata di dalam jilid I, hal 258, '' Bab bahawasanya para imam mengetahui bila mereka akan mati dan mereka tidak akan mati kecuali dengan kemahuan mereka sendiri.''

Di antara bukti-bukti sikap ekstrem orang-orang Syi’ah, dakwaan mereka para imam memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta ini sekehendak mereka; mereka mampu menghidupkan orang yang telah mati, juga menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena kusta, kemudian dunia akhirat milik para imam, mereka berikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak mereka.

Al-Kulainy di jilid I, hal 470 meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bashir bahawa ia bertanya kepada Abu Ja'far 'alaihis salam, '' Apakah kalian pewaris nabi sollallahu 'alaihi wa sallam? '' Dia menjawab, '' Benar! '' Lantas aku bertanya lagi, '' Rasulullah sollallahu 'alaihi wa sallam pewaris para nabi mengetahui apa yang mereka ketahui?'' ''Benar!'', jawabnya. Aku kembali bertanya, '' Mampukah kalian menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit kusta? '' '' Ya, dengan izin Allah '', sahutnya.

Husain bin Abdul Wahab dalam kitabnya ' Uyun al-Mu’jizat ' hal 28 bercerita bahawasanya, Ali pernah berkata kepada sekujur mayat yang tidak diketahui pembunuhnya, '' Berdirilah

dengan izin Allah, wahai Mudrik bin Handzalah bin Ghassan bin Buhairah bin ‘Amr bin al-Fadhl bin Hubab! Sesungguhnya Allah dengan izin-Nya telah menghidupkanmu dengan kedua tanganku! '' Maka berkatalah Abu Ja’far
Maytsam, Sekujur tubuh itu bangkit dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna dari matahari dan bulan, sembari berkata, '' Aku dengar panggilanmu wahai yang menghidupkan tulang, wahai hujjah Allah di kalangan umat manusia, wahai satu-satunya yang memberikan kebaikan dan kenikmatan. Aku dengar panggilanmu wahai Ali, wahai Yang Maha Mengetahui.” Maka berkatalah amirul-mu’minin, '' Siapakah yang telah membunuhmu? '' Lantas orang tersebut memberitahukan pembunuhnya.

Berkata al-Kasany dalam kitabnya ' Ilm al-Yaqin fi Ma’rifati Ushul ad-Din ' jilid II, hal 597,
'' Semua makhluk diciptakan untuk mereka (para imam), dari mereka, karena mereka,
dengan mereka dan akan kembali kepada mereka. Karena -tanpa diragukan lagi, Allah
subhanahu wa ta’ala menciptakan dunia dan akhirat hanya untuk mereka. Dunia dan
akhirat untuk mereka dan milik mereka. Para manusia adalah budak-budak mereka! ''

Dengarlah salah seorang syaikh mereka Baqir al-faly yang mengatakan bahwasanya Nabiyullah Isa 'alaihis salam mendapatkan kehormatan untuk menjadi budak Ali rodhiallahu ‘anhu, '' Wahai para manusia, beberapa hari yang lalu telah dirayakan hari kelahiran Isa al-Masih, yang telah mendapatkan kehormatan untuk menjadi budak Ali bin Abi Thalib! ''


Berkata Imam mereka Ayatullah al-Khomeini di dalam kitabnya ' Al-Hukumah al- Islamiyah ' hal 52, '' Sesungguhnya para Imam memiliki kedudukan terpuji, derajat yang tinggi dan kekuasaan terhadap alam semesta, di mana seluruh bahagian alam ini tunduk terhadap kekuasaan dan pengawasan mereka. ''

Sulaim bin Qois dalam kitabnya hal 245 dengan 'gagahnya' berdusta dengan perkataannya, Bahawa Nabi sollallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada Ali, '' Wahai Ali, sesungguhnya engkau adalah ilmu pengetahuan Allah yang paling agung sesudahku, engkau adalah tempat bersandar yang paling besar di hari kiamat. Barang siapa bernaung di bawah bayanganmu niscaya akan meraih kemenangan. Karena hisab (penghitungan amal) para makhluk berada di tanganmu, tempat kembali mereka adalah kepadamu. Mizan (timbangan amalan), shirath (jalan yang mengantarkan para hamba ke surga), dan al-mauqif (tempat berkumpulnya semua makhluk di hari akhir) semua itu adalah milikmu. Maka barang siapa yang bersandar kepadamu, niscaya akan selamat dan barang siapa yang menyelisihimu
niscaya akan celaka dan binasa! Ya Allah, saksikanlah 3x! ''

Na’udzubillah himin zalik.

Dengarlah Basim al-Karbalaiy mendorong orang-orang Rafidhah untuk pergi ke kuburan
Ali radhiallahu ‘anhu dan meminta kesembuhan darinya, berihram dan thawaf di sekitar kuburannya, '' Wahai yang berada di bawah kubah putih di kota Najaf! Wahai Ali! Barang siapa yang berziarah ke kuburanmu dan meminta kesembuhan darimu niscaya dia akan sembuh! ''

Di dalam kitab ' Wasail ad-Darojat ' karangan ash-Shaffar (hal 84), Abu Abdillah berkata: Konon Amirul Mu’minin pernah berkata, '' Aku adalah ilmu Allah, aku adalah hati Allah yang sedar, aku adalah mulut Allah yang berbicara, aku adalah mata Allah yang melihat, aku adalah pinggang Allah, aku adalah tangan Allah. ''

Na’uzubillah dari kesesatan tersebut.

Dengarlah Muhsin al-Khuwailidy dalam khutbah kufurnya di mana dia memakaikan kepada Ali sifat-sifat rububiyah Allah, '' Dan di antara khutbah-khutbahnya sollallahu ‘alaihi wa sallam: Aku mempunyai semua kunci hal-hal yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya sesudah Rasulullah kecuali aku. Akulah penguasa hisab, aku pemilik sirath dan mauqif, aku pembagi (distributor) surga dan neraka dengan perintah Robb-ku. Akulah yang menumbuhkan dedaun dan mematangkan buah-buahan. Akulah yang memancarkan mata air dan mengalirkan sungai-sungai. Akulah yang menyimpan ilmu, akulah yang meniupkan tiupan pertama yang menggoncangkan alam, akulah sang petir, akulah shaihah.


Aku adalah Al Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Akulah asma' al-husna yang para hamba diperintahkan untuk berdoa dengannya. Akulah yang memiliki sangkakala dan yang membangkitkan manusia dari dalam kubur. Akulah penguasa hari kebangkitan. Akulah yang menyelamatkan Nuh, yang menyembuhkan Ayub. Akulah yang menegakkan langit dengan perintah Tuhanku. Akulah si pemegang keputusan yang tidak dapat diubah, hisab para makhluk berada di tanganku. Para makhluk menyerahkan urusannya kepadaku. Akulah yang mengukuhkan gunung-ganung yang menjulang tinggi, yang memancarkan mata air, dan yang menciptakan alam semesta. Akulah yang membangkitkan para mayat, yang menurunkan kuburan. Akulah yang memberi cahaya matahari, bulan dan bintang. Akulah yang membangkitkan hari kiamat, yang mengetahui hal yang telah lalu dan yang akan datang. Akulah yang membinasakan para raja zalim terdahulu dan yang melenyapkan negeri-negeri. Akulah yang menciptakan gempa, yang membuat gerhana matahari dan bulan. Aku pula yang menghancurkan firaun-firaun dengan pedangku ini. Akulah yang ditugasi Allah untuk melindungi orang-orang lemah dan Allah perintahkan mereka ta'at kepadaku. ''

Dalam kitab ' Kasyf al-Yaqin Fi Fadhail Amir al-Mu’minin ' karya Hasan bin Yusuf bin al- Muthahhir al-Hilly (hal 8) disebutkan, Akhthab Khawarizm meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwasanya Rasulullah sollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

Tatkala Allah ciptakan Adam dan Dia tiupkan ruhNya ke dalamnya, Adam bersin lantas mengucapkan, '' Alhamdulillah! '' Maka Allah mewahyukan padanya, '' Engkau telah
memujiKu wahai hambaKu, demi kekuatan dan keagunganKu, kalau bukan karena dua hamba yang akan Kutempatkan mereka di dunia, niscaya Aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam! '' Serta merta Adam bertanya, '' Mereka berdua dari keturunanku? '', '' Betul wahai Adam. Angkatlah kepalamu dan lihatlah! '' Maka Adam mengangkat kepalanya, dan ternyata telah tertulis di atas 'Arsy, '' Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Muhammad nabi kasih sayang dan Ali penegak hujjah. Barang siapa yang mengetahui hak Ali maka dia akan suci dan bahagia, dan barang siapa yang ta'at kepadanya meskipun dia berbuat maksiat kepadaKu akan Kumasukkan ke dalam surga. Aku bersumpah demi kepekasaanKu; barang siapa yang tidak taat kepada Ali meskipun dia ta'at kepadaKu, niscaya akan Kumasukkan ke dalam neraka! ''

Lihatlah wahai para mukminiin, bagaimana dia mengedepankan keta'atan kepada Ali di atas ketaatan kepada Allah SWT!!!

Berkata Ni’matullah al-Jazairy dalam kitabnya al-Anwar an-Nu'maniyah (jilid I, hal 33): Pengarang buku ' Masyariq al-Anwar ' telah meriwayatkan dengan sanadnya kepada al-Mufadhal bin ‘Amr: Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah 'alaihis salaam tentang perihal imam; bagaimana ia mampu mengetahui apa yang ada di penjuru bumi, padahal ia berada di rumah yang tertutup? Lantas ia menjawab, '' Wahai Mufadhal, sesungguhnya Allah telah menciptakan di dalam diri mereka 5 ruh:
    

    Ruh kehidupan, yang dengannya dia bisa memukul dan naik.

    Ruh kekuatan, yang dengannya dia bisa bangkit.


    Ruh syahwat, yang dengannya dia bisa makan dan minum.


    Ruh keimanan, yang dengannya dia memerintahkan dan berbuat adil.


    Ruh kudus, yang dengannya dia mengemban kenabian. 


Jika Nabi sollallahu 'alaihi wa sallam wafat, berpindahlah ruh kudus ke tubuh imam, maka dia tidak akan pernah lalai dan lengah. Dengan ruh itulah dia mampu melihat apapun yang ada di penjuru dunia. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi dari imam. Dia bisa mengetahui semua yang ada di langit semesta, sekecil dan selirih apapun dia. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia bukanlah seorang imam! ''

Na’udzubillah dari kesesatan tersebut!!!...

Berkata Ni’matullah al-Jazairy dalam kitabnya ' al-Anwar an-Nu’maniyah ' (jilid I, hal 30), Ali bin Abi Thalib pernah berkata, '' Demi Allah, sesungguhnya aku bersama Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api dan akulah yang menjadikan api itu dingin serta menyelamatkan. Aku juga bersama Nuh di kapalnya lantas akulah yang menyelamatkan dia dari tenggelam. Aku juga bersama Musa, lantas aku ajarkan Taurat kepadanya. Aku jugalah yang menjadikan Isa berbicara saat dia masih dalam buaian, kemudian kuajarkan Injil padanya. Akulah yang bersama Yusuf di dalam perigi, lantas kuselamatkan dia dari tipu daya saudara-saudaranya. Dan aku bersama Sulaiman di atas permadani, kemudian aku hembuskan angin baginya. ''

Lantas apa yang tersisa untuk Allah?! Na’udzubillah dari kesesatan tersebut!!!...

Ziarah Makam Husain Lebih Utama Dari Haji Ke Baitullah
Dalam kitab ' Wasail asy-Syiah ' karangan al-Hurr al-’Amily (jilid I, hal 371) dan di dalam kitab ' al-Mazar ' karangan al-Mufid (hal 58) disebutkan: Dari Yunus bin Dzobyan, berkata Abu Abdillah, '' Barang siapa yang ziarah ke makam Husain pada malam pertengahan bulan Sya’ban, malam Idul Fitri dan malam hari 'Arafah dalam satu tahun, niscaya Allah akan tuliskan baginya pahala 1000 ibadah haji yang mabrur, 1000 ibadah umrah yang diterima dan akan dikabulkan baginya 1000 doa yang berkenaan dengan
keperluan-keperluan dia di dunia dan akhirat. ''

Bahkan menurut orang-orang Rafidhah, para penziarah makam Husain itu lebih utama daripada orang-orang yang berada di padang 'Arafah. Dalam kitab ' Wasail asy-Syiah ' karangan al-Hurr al-’Amily (jilid X, hal 361) dan kitab ' Tahdzib al-Ahkam ' karya Abu Ja’far ath-Thusy (jilid VI, hal 42) disebutkan:
Dari Ali bin Asbath, dari sebahagian sahabat-sahabat kami, dari Abu Abdillah 'alaihi salam bahawa dia ditanya, '' Benarkah Allah mendahulukan ' menengok ' para peziarah makam Ali bin Husain 'alaihi salam sebelum ' menengok ' orang-orang yang berada di padang 'Arafah? '', '' Betul '' jawabnya. Lantas dia kembali ditanya, '' Bagaimana itu boleh terjadi? '' Dia menjawab, '' Kerana di antara orang-orang yang berada di padang 'Arafah terdapat anak-anak hasil perzinaan, adapun para peziarah makam Husain seluruhnya suci tidak
ada seorang pun anak hasil perzinaan. '' ( Bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syi’ah suci dan bukan hasil perzinaan, padahal zina (baca: nikah mut’ah) sendiri mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama?!!!).


Na 'udzubillah hi min zalik ( kesesatan syi'ah yang melampau-lampau!!.)

Dalam kitab ' Tahdzib al-Ahkam ' karya Abu Ja'far ath-Thusy (jilid V, hal 372) disebutkan:
Dari Zaid asy-Syahham, dari Abu Abdillah 'alaihi salam berkata, '' Barang siapa yang ziarah makam Abu Abdillah (Husain) 'alaihis salam pada hari 'Asyura sedang dia mengetahui hak-haknya, seakan-akan dia telah menziarahi Allah di 'ArsyNya. ''

Na’udzubillah dari ghuluw dan kesesatan ini!!!!!!!!!!!!...

*** bersambung nanti insya Allah.
Wallahhu 'alam bissowab.

Leave a Reply

07sept2011. Dikuasakan oleh Blogger.

Rakan Taulan: